Για την πλοήγηση


Εξάρτηση από το Διαδίκτυο


Στο κέντρο συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης [RE]MIND, στην Αθήνα – Κολωνάκι, ασχολούμαστε και με περιπτώσεις εξάρτησης από το Διαδίκτυο.

Ο εθισμός στο διαδίκτυο είναι μια σχετικά νέα μορφή εξάρτησης. Ορίζεται ως η ανικανότητα του ατόμου να ελέγξει τη χρήση του διαδικτύου, η οποία τελικά προκαλεί ψυχολογικές, κοινωνικές, σχολικές ή και επαγγελματικές δυσκολίες στη ζωή του.

Η ψυχολογική εξάρτηση από το διαδίκτυο χαρακτηρίζεται από:

Είναι πολύ σημαντικό κάποιος που εμφανίζει ο ίδιος ή κάποιο μέλος της οικογενείας του την παραπάνω συμπτωματολογία να απευθυνθεί σε ειδικό.

Ιδιαιτέρως, όταν πρόκειται για παιδιά ή εφήβους η θεραπευτική παρέμβαση επιβάλλεται να είναι άμεση και αφορά σε ολόκληρη την οικογένεια.

Οι θεραπευτές του κέντρου συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης [RE]MIND είναι πιστοποιημένοι σύμβουλοι του Πανεπιστημίου Αθηνών για θέματα εθισμού στο διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια.